Tag:

Tranh của Nguyễn Phan Bách

TTCT - Hai họa sĩ, Phương Bình và Nguyễn Phan Bách, là hai cá tính hội họa khác biệt, mỗi người có thông lộ riêng của mình. Nhưng họ có chung một điểm xuất phát ở sự trung thành với bản ngã.