Tag:

Trẻ con ngồi trước màn hình: Bao lâu thì đáng giật mình?

TTCT - Một thế hệ trẻ con đang lớn lên với TV chỉ là một trong những màn hình mà chúng tiếp xúc, vì còn có smartphone và máy tính bảng. Screen time - thời gian trẻ tiếp xúc với màn hình - bao nhiêu thì không ảnh hưởng sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh thời đại số.