Tag:

Triển lãm điêu khắc

TTCT - Mặt là những mặt phẳng gần như chỉ có hai chiều, nối với nhau, xếp lại, ghép lại và đặc biệt là uốn cong để tạo thành khối, thành ba chiều. Hóa thân trong hình tượng ba chiều.