Tag:

Trò chuyện với gáy người

TTCT - Mất xe máy, với một thị dân, không hẳn đã là thảm họa. Ở ngày thứ ba sau khi mất xe, tôi nhận ra rằng việc cứ cắm đầu lao đi trên đường là một thói quen hủy diệt mọi giác quan, kể cả một phần thị giác.