Tag:

Trời Hà Nội

TTCT - Quãng hơn hai chục năm nay, lần nào sắp ra Hà Nội bạn cũng gọi điện hỏi mình câu ấy. Những năm trước câu trả lời của mình tràn trề thể lực.