Tag:

TS Đoàn Lê Hoàng Tân

TTCT - Nhiều dược chất kháng ung thư rất tốt có sẵn trong tự nhiên nhưng lại kém tan trong nước nên khi tiêm bị giảm hoạt tính, giảm hiệu quả điều trị, có cách nào tốt hơn không? Câu hỏi ấy đã khiến TS Đoàn Lê Hoàng Tân, Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR), ĐH Quốc gia TP.HCM, rẽ nhánh mới trong hướng nghiên cứu của mình.