Tag:

Tư duy tự nhiên

TTCT - Thời gian gần đây, nhiều nước châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... đã tiến hành hoặc kêu gọi cải cách giáo dục với lý do cần nâng cao tính sáng tạo của học sinh châu Á nhằm cạnh tranh với học sinh Âu - Mỹ trong thời đại của kinh tế tri thức.