Tag:

Từ metaphysics tới metabusiness

TTCT - Trào lưu khởi nghiệp hiện nay trong toàn xã hội thật ra là đợt khởi nghiệp lần thứ hai trong đời sống kinh doanh Việt Nam đương đại. Lần đầu xuất hiện khoảng năm 1995, thời kỳ kinh tế Việt Nam mới mở cửa. Lúc ấy người viết bài đang làm việc cho một tờ báo kinh tế và tập thể làm báo lúc ấy đã hăng say cổ vũ cho việc xây dựng một tầng lớp doanh nhân Việt mới.