Tag:

Tù nhân

TTCT - Các tù nhân Brazil giờ đây đã có cách hợp pháp để rút ngắn thời hạn giam giữ: đọc sách. Theo thông báo của Diario comercio industria & servicios trên tờ báo Brazil Diario Oficial da Uniao, chương trình có tên gọi "Sám hối qua đọc sách" sẽ được thực hiện ở bốn nhà tù liên bang Brazil.