Tag:

Tư vấn tuyển sinh

TTCT - Trong số các nhà xã hội học đương đại, hai nhà lý luận nữ quyền người Anh là Christine Delphy và Diana Leonard coi gia đình cũng là một tổ chức kinh tế (the family as an economic system).

TTCT - Bước vào tuổi mười tám, cũng là lúc các học sinh đứng trước một trong những sự lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời: lựa chọn một ngành học, một nghề nghiệp cho tương lai.

TTCT - Trong nhiều ý kiến về vai trò dẫn dắt của chính các bậc phụ huynh, nhiều ý kiến gặp nhau ở quan điểm "không được bắt con trẻ thực hiện ước mơ của cha mẹ, phụ huynh phải là người chỉ ra cho các con rằng trong việc học ”không có kẻ thất bại, chỉ có người bỏ cuộc”.