Tag:

Tuần hoàn

TTCT - Tám năm kể từ khi Ellen MacArthur, nhà sáng lập quỹ Ellen MacArthur Foundation, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn tại Davos 2012, nền kinh tế liên tục tái chế, tái sử dụng, dẫn đến không lãng phí tiếp tục thu hút quan tâm tại lần nhóm họp năm nay của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).