Tag:

U23 Đông Nam Á

TTCT - Chỉ “tội nghiệp” mấy ông bình luận viên truyền hình, trận thắng 7-0 trước một Singapore lực lượng tan hoang, rồi hạ một Thái Lan toàn hàng em út - cho dù trong bối cảnh 6 cầu thủ mới chân ướt chân ráo sang bổ sung - nhưng cứ gào lên đầy cảm xúc