Tag:

Udo Ulfkotte

TTCT - Tiến sĩ chính trị học Udo Ulfkotte là cây bút nặng ký với những ai quan tâm đến đề tài Hồi giáo vốn ngự trị làng báo quốc tế, ít nhất là từ Bin Laden.