Tag:

Ukraina

Ukraine bước vào cuộc bầu cử thứ hai sau Maidan vào ngày 31-3 vừa rồi. Một số người lạc quan hi vọng cuộc bầu cử sẽ tạo cơ hội không chỉ chuyển đổi, mà còn hiện đại hóa và sửa chữa “dự án Maidan”, tạo điều kiện hợp pháp cho việc biến chính quyền tham nhũng và kém hiệu quả hiện nay thành bộ máy chính quyền theo đúng những lý tưởng của Maidan.