Tag:

Valery Gergiev

TTCT - Nếu như soạn một cuốn sách kỷ lục trong thế giới âm nhạc kinh điển, chắc chắn phải đưa vào đó nhà hát Marynka (Nga): bình quân mỗi năm trình diễn 750 suất! Tờ Luận Chứng Và Sự Kiện (AIF - Nga) đã trao đổi với nhạc trưởng Valery Gergiev, lãnh đạo nhà hát này, về chính sách và văn hóa... TTCT trích dịch.