Tag:

Văn khô

TTCT - 1. Nhiều người ưa nói: “Xưa tôi học dốt văn lắm”. Họ có vẻ tự hào hoặc làm sang vì điều ấy chứ không ăn năn hối tiếc gì. Họ không vì ngày xưa dở văn mà ảnh hưởng đến công việc hiện tại.