Tag:

VATLY

TTCT - Lẫn trong đám đông những nhà khoa học thế giới và Việt Nam ở “Gặp gỡ Việt Nam” lần 9 (28-7 đến 17-8) diễn ra tại Quy Nhơn, chúng tôi bắt gặp những khuôn mặt rất trẻ, thậm chí có thể nhầm họ là sinh viên đại học. Nhưng không. Họ là thạc sĩ, có người đang làm luận án tiến sĩ, có người còn nghiên cứu các đề tài sau tiến sĩ...