Tag:

VCCI

TTCT - Các chủ doanh nghiệp muốn có thêm thời gian để phục hồi và hoãn thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên ngày 12-4, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2, thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1-7-2022 để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.