Tag:

Việc làm 2019-2022

TTCT - Báo cáo Future of Jobs 2018 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đưa ra dự báo về các nghề sẽ thịnh suy từ đây cho đến năm 2022. Các phân tích xoay quanh kỹ năng cần có để đáp ứng nhu cầu công việc mới, và sẽ không ngạc nhiên khi biết cả kỹ năng và tính chất công việc đều liên quan đến công nghệ.