Tag:

Việc làm tương lai

TTCT - Viễn cảnh nhân loại sẽ không còn việc làm nữa vì mọi thứ sẽ tự động hóa, con người cùng làm việc với robot vẫn luôn là đề tài tranh luận trong những năm gần đây, với hai luồng ý kiến: tương lai này đang đến rất gần, hoặc không bao giờ đến.