Tag:

Việt Linh

TTCT - Tiện ích của máy tính và Internet tập cho tôi một thói quen: lưu lại bất kỳ văn bản đang đọc nào làm nảy lên ý tưởng gì đó. Có thể một bài viết liên quan đến đề tài hay nhân vật mình đang quan tâm lúc đó.