Tag:

Việt Nam thay đổi

TTCT - Morris Marr là biên tập viên một tạp chí kinh tế tiếng Anh, đã sống và làm việc ở VN gần mười năm qua. Nhìn lại thập niên này, ông chia sẻ với chúng ta những nghịch lý phát triển, để cùng ước vọng về tương lai.