Tag:

Việt Phương

TTCT - Xét nghiệm gen có thể giúp các bậc cha mẹ biết được con cái mình sau này có nguy cơ mắc những bệnh gì. Tuy nhiên, không phải bệnh nào cũng có khả năng chữa chạy và không phải lúc nào việc tiết lộ kết quả giải trình gen cũng đem lại một kết thúc có hậu.