Tag:

Viet Pride 2016

TTCT - EVAN WOLFSON, người đã dành hơn 30 năm đấu tranh cho bình đẳng hôn nhân tại Mỹ, vừa đến Việt Nam nhân Viet Pride 2016 - một sự kiện quan trọng của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tại Việt Nam. “Tôi tin tưởng Chính phủ Việt Nam có thể “về đích” trong tiến trình chấp nhận hôn nhân đồng tính, sau bước khởi đầu bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” từ năm 2015” - ông nói với TTCT.