Tag:

Vòm xanh

TTCT - Nhà tôi xưa nằm trên một triền đồi ngoại thành Huế. Chiếc sập gụ của ba tôi kê sát cửa sổ. Buổi trưa nằm cạnh ông, tôi im lặng nhìn cành khế lão ngoài hiên đung đưa gần như trước mắt, tay vói chạm tới được.