Tag:

Vĩnh Quyền

TTCT - Số liền sau của bốn là năm. Đơn giản và đương nhiên trong dãy số tự nhiên. Cũng đương nhiên khi tạo hóa sắp xếp cho cây mai vàng nở hoa năm cánh mỗi độ xuân về.

TTCT - Nhà tôi xưa nằm trên một triền đồi ngoại thành Huế. Chiếc sập gụ của ba tôi kê sát cửa sổ. Buổi trưa nằm cạnh ông, tôi im lặng nhìn cành khế lão ngoài hiên đung đưa gần như trước mắt, tay vói chạm tới được.