Tag:

VMMAF

TTCT - Trong 11 luật và bộ luật vừa được Chủ tịch nước công bố lệnh thông qua đầu tuần này, Bộ luật lao động với 17 chương, 220 điều được cho là sẽ có những tác động sâu sắc và mạnh mẽ tới thị trường và các mối quan hệ lao động về sau. Đó là những thay đổi đáng chú ý về khái niệm người lao động (NLĐ) và hợp đồng lao động (HĐLĐ) mở rộng phạm vi bảo vệ tới nhiều đối tượng lao động đa dạng của thị trường...