Tag:

Vòng eo

TTCT - Dân gian thường nói vòng bụng to vòng đời ngắn. Nhưng khổ nỗi có người lại cho rằng “đàn ông bụng bự thì sang...”. Tết nhất đến, tiệc tùng nhiều nhưng cũng phải coi lại vòng eo một chút.