Tag:

Vùng nhận dạng phòng không

TTCT - Gần như ngay lập tức sau phán quyết của Tòa trọng tài, Trung Quốc tuyên bố ngày 13-7 rằng họ sẽ quyết định việc có tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông hay không “tùy theo mức độ mà Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa”. ADIZ là gì và câu chuyện này sẽ đi tới đâu?