Tag:

Wearable

Nếu bạn cho hai bộ óc sáng tạo hạng nhất của hai nền giải trí lớn nhất thế giới gặp nhau, họ sẽ nói chuyện gì? Giữa Akira Toriyama và Steven Spielberg có điểm gì chung? Có thể họ sẽ nói về thiết bị số đeo trên người (wearable). Những bộ óc ấy đã nói về chúng trong tác phẩm của mình từ nhiều năm về trước...