Tag:

Weihnachten

TTCT - Chợ Noel - Weihnachten ở nước Đức vốn là phong tục, nét văn hóa lâu đời của châu Âu. Tùy địa phương, có nơi mở chợ trước cả tháng, có nơi chỉ trước 10 ngày.