Tag:

Wendy Tuck

TTCT - Những cánh buồm sẽ khích lệ niềm khát khao tự do sáng tạo, ý chí vượt khó, tinh thần cộng đồng làm việc trong đội ngũ, niềm hạnh phúc được hòa đồng với thiên nhiên vĩ đại... Đó là những thông điệp của cánh buồm mà cha ông chúng ta đã truyền gửi từ xa xưa...