Tag:

Wikipedian

TTCT - Những người hùng của Wikipedia không phải là những cây đại thụ trong làng học thuật mà là vô số “Wikipedian” thầm lặng - những thành viên tham gia chỉnh sửa bài viết, dò lỗi chính tả, sắp xếp các bài viết theo chủ đề, và loại bỏ các chỉnh sửa nhằm mục đích phá hoại.