Tag:

William Faulkner

TTCT - Một nhà văn lớn như William Faulkner để lại di sản gì, nhất là khi ông vẫn thường thách thức độc giả bằng những dòng độc thoại thao thao bất tuyệt?

TTCT - Trong vai trò là người tổ chức tủ sách Tinh hoa văn học của Công ty sách Phương Nam, nhà văn, dịch giả Nhật Chiêu cho biết tập truyện Nắng tháng tám của William Faulkner do ông chọn và đề nghị dịch giả Quế Sơn dịch sang tiếng Việt vừa được ấn hành.