LAM ĐIỀN THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Trong vai trò là người tổ chức tủ sách Tinh hoa văn học của Công ty sách Phương Nam, nhà văn, dịch giả Nhật Chiêu cho biết tập truyện Nắng tháng tám của William Faulkner do ông chọn và đề nghị dịch giả Quế Sơn dịch sang tiếng Việt vừa được ấn hành.

TTCT - Từ đầu năm 2012 đến nay, thị trường sách chứng kiến sự trở lại của dòng sách sử và tư liệu cổ của các tác giả người Việt từ các thế kỷ trước, như Lê Quý Đôn, Phan Kế Bính, Phạm Đình Hổ, Lê Hữu Trác... do Nhà xuất bản (NXB) Hồng Bàng liên kết tái bản với NXB Trẻ.

TTCT - Nhã Nam Thư Quán vừa thông báo dành nguyên tháng 8 này cho triển lãm các sách gốc và ấn bản liên quan đến Tự Lực văn đoàn. Cuộc trưng bày được tuyển chọn từ các bộ sưu tập tư nhân, một phần tư trong số đó đến từ tủ sách của kiến trúc sư trẻ Vũ Hà Tuệ, người tham gia đợt trưng bày các bản Kiều cổ vào tháng 7.

TTCN - Nhà thơ - dịch giả Hoàng Hưng và ba cộng sự vừa hoàn tất tập thơ 15 nhà thơ Mỹ thế kỷ 20 do trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây và Nhà Xuất Bản Hội nhà văn xuất bản.