Tag:

William Joiner

TTCT - Trong những ngày sau đó, khi phiên dịch cho Hội thảo văn học Việt - Mỹ được tổ chức từ ngày 28-5 đến 2-6-2010 tại Hà Nội và Hòa Bình, tôi dần hiểu được rằng văn học chính là liều thuốc giúp xoa dịu những vết thương của chiến tranh và hòa giải hận thù.