Tag:

Woodstock

TTCT - Những lễ hội âm nhạc có khả năng tạo ra một dạng năng lượng mạnh mẽ và khác thường cho những người tham dự. Nó cũng mang lại những lợi ích kinh tế, văn hóa đặc biệt cho các thành phố chủ trì. Đó là những gì mà công chúng TP.HCM vẫn thiếu và giờ đây đặt hi vọng với lễ hội âm nhạc quốc tế lần đầu, bắt đầu diễn ra từ tối thứ 6, ngày 13-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.