Tag:

World Expo

TTCT - Có một khác biệt “kinh khủng” giữa kỷ nguyên số và các giai đoạn trước đó, mà nếu không tỉnh táo, sẽ không nhìn và thấy, để rồi cứ “lối cũ ta về”. Đó là khả năng tìm kiếm để tham khảo và đối chiếu hầu như vô tận.