Tag:

World Press Photo

TTCT - Khi nhà nhiếp ảnh không đóng vai trò nhân chứng, ống kính chỉ chụp lại những hình ảnh tìm kiếm được trên màn hình máy tính, nhưng lại được giải ở World Press Photo 2011 thì một xu thế mới đã được công nhận: ảnh báo chí “ảo”.