Tag:

X - Prize

  • H.N.
  • 17/4/2004
  • 551 từ

TTCN - Lần đầu tiên một tàu không gian tư nhân mang tên “SpaceShipOne” (tàu không gian số 1) được Cơ quan Hàng không liên bang (FAA) Hoa Kỳ cấp giấy phép. Theo dự tính, nó sẽ bay vào khoảng không gian dưới quĩ đạo của Trái đất trong vòng 10 năm tới.