Tag:

Xu hướng giáo dục

TTCT - Năm 2015 đi qua với nhiều biến động và thay đổi nổi bật, ngổn ngang những sự kiện ồn ào và báo hiệu một sự day trở mạnh mẽ. Những ồn ào đó cho thấy dường như xã hội không còn có thể chấp nhận duy trì hiện trạng của giáo dục và đòi hỏi thay đổi đang ngày càng mạnh. Liệu chúng ta có thể dự đoán gì cho những xu hướng có thể sẽ diễn ra trong năm 2016?