Tag:

Xuất xứ hàng hóa

TTCT - Trước khi cố gắng xác định xuất xứ một sản phẩm, tức nói sản phẩm đó “made in” ở nước nào, có lẽ phải trả lời câu hỏi xác định như thế để làm gì.

Trong nhiều thứ chịu tác động của toàn cầu hóa, lĩnh vực hàng hóa sản xuất chế tạo có lẽ có mức độ hội nhập sâu rộng nhất. Ngày nay, khó mà tìm được một món hàng xuất - nhập khẩu nào mà từ khâu nguyên liệu, rồi trải qua những chế tạo, lắp ráp, kho vận, tiếp thị, bán hàng... chỉ ở quốc gia duy nhất.

TTCT - Sau cuộc gặp lãnh đạo các thành viên TPP tại Bắc Kinh tháng trước, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết vướng mắc lớn nhất về vấn đề xuất xứ hàng hóa trong TPP, bao gồm hàng dệt may, đã tìm được một công thức “về cơ bản có thể gặp nhau được”.