Tag:

YxineFF

TTCT- Họ cùng 25 tuổi, có nhiều điểm chung: cùng là thủ khoa, cùng đoạt nhiều giải thưởng phim ngắn và cùng… chưa bao giờ làm phim dài. 

TTCT - Có mặt ở TP.HCM trong sự kiện “Hành trình đến Cannes” của YxineFF, rộng lượng và dịu dàng hơn thời điểm ra mắt Rừng Na Uy ở Hà Nội, Trần Anh Hùng đã dành cho TTCT một cuộc trò chuyện về điện ảnh trẻ hôm nay từ góc nhìn của một đạo diễn nổi tiếng mà cái tên không chỉ nằm trong biên giới Pháp - Việt.