Tag:

tài trợ quốc tế

TTCT - Hiện trung bình mỗi năm chi phí phòng chống HIV/AIDS ở VN khoảng 2.000 tỉ đồng. 80% số này nhờ các nguồn tài trợ nước ngoài. Tuy nhiên, các nguồn tài trợ này đã bị giảm, hai nguồn tài trợ cuối cùng sẽ bị cắt hẳn từ năm 2017. Ông Nguyễn Hoàng Long, cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), nói với TTCT về nỗ lực tìm nguồn tài chính mới cho phòng chống HIV/AIDS trước nỗi lo không có tiền chống dịch, HIV/AIDS có nguy cơ bùng nổ.