Tag:

Tâm An

TTCT - Tại hội nghị trực tuyến của kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 75 ngày 26-9, vấn đề về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp được nhiều lãnh đạo thế giới và các quan chức cấp cao nhắc đến. Họ đồng loạt kêu gọi thế giới đoàn kết để chống lại kẻ thù chung là đại dịch COVID-19.

TTCT - LTS: Tham gia loạt “Những kẻ lạc đường” là bài viết của hai độc giả không còn trẻ, có người từng “mất phương hướng những năm hai mươi” và nay đang đối diện với những người trẻ cũng đang... lạc đường.