Tag:

Thắng lợi của Putin

TTCT - Kết quả bầu cử cho thấy ông Putin đã giành được kỷ lục kép, đắc cử tổng thống cao nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử tổng thống Nga theo tỉ lệ phiếu bầu (76,66%), lẫn số phiếu bầu (56,4/108,9 triệu phiếu, với tỉ lệ đi bầu 67,9%, cao hơn 52 triệu dành cho ông Dmitry Medvedev năm 2008 và 6,8 triệu phiếu nhiều hơn kỷ lục trước đó của chính ông Putin năm 2004).