Tag:

Thập kỷ 2010

TTCT - Có thể nói 2010 là thập kỷ của sự đứt gãy - những công nghệ, thành tựu khoa học mới xuất hiện, định nghĩa lại mọi mặt của cuộc sống và các lĩnh vực khác, từ y tế, kinh tế đến chính trị, môi trường. Chúng ta sẽ nhớ gì về 10 năm đã qua, tức thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 20? Bức tranh khoa học - công nghệ và môi trường trong thập kỷ 2010 có gì nổi bật?

TTCT - Chúng ta sẽ nhớ gì về 10 năm qua? Đó là thời đại của những cuộc khủng hoảng: khủng hoảng kinh tế - tài chính, khủng hoảng khí hậu, khủng hoảng bất bình đẳng và đói nghèo, khủng hoảng quyền riêng tư và công nghệ... Nhưng cũng đã xuất hiện những tiếng nói lạc quan hơn, tất cả được phản chiếu trong một nền kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp và đan cài chặt chẽ.

TTCT - Mười năm qua (2010-2019), nhân loại đã chứng kiến một loạt những thành tựu và công nghệ y khoa mới, mà rất nhiều trong đó kỳ diệu tới mức gần như tiệm cận với tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.