Tag:

thay đổi nhận thức

TTCT - Trước các quan ngại về môi trường, lỗ thủng tầng ozon, Trái đất ấm lên và hơn hết là để gìn giữ thiên nhiên, môi trường xanh cho các thế hệ sau, các trường đại học (ĐH) trên thế giới đã tự chuyển mình, trở thành trường ĐH xanh với mục tiêu tạo ra 0% chất ô nhiễm.