Tag:

thay đổi

TTCT - Những doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ đã tỏ ra là các đơn vị kinh doanh kiên cường nhất trong cuộc chống chọi với COVID-19 và góp phần lớn vào việc duy trì được mức tăng trưởng 2,91% cho nền kinh tế quốc gia trong năm vừa qua. Họ đã chèo chống ra sao trong khủng hoảng? Câu chuyện của một người trong cuộc.