Tag:

thầy ơi dừng lại

TTCT - ... Và quan trọng hơn, tương lai học trò của tôi là hạnh phúc mà em được đón nhận, là niềm tin và sự yêu thương vào những người thầy khác...