Tag:

Thấy thiên nhiên chảy nước miếng

TTCT - Ông là Hugo De Beuckeleer, nhà sinh học, nhà giáo dạy trường ĐH sư phạm đã về hưu ở Bỉ. Từ năm 2006 đến nay, ông đã thực hiện nhiều chuyến sang Việt Nam để tìm hiểu về đa dạng sinh học, những loài cây cỏ và sinh vật rất đỗi bình thường của thiên nhiên như dương xỉ, hoa dại, chuồn chuồn, các loài côn trùng...